Kdy může pronajímatel vstoupil do pronajatého bytu

Nájemce má v pronajímaném bytě svá práva, z nichž prioritním je, že pronajímatel musí nájemníkovi zajistit nerušené bydlení, užívání pronajatého prostoru a využívání služeb spojených s užíváním bytu. V některých případech však může pronajímatel do pronajatého bytu vstoupit, a to i bez předchozího ohlášení nájemci.

Mimo to, že nájemce má mít zajištěno nerušené bydlení, má také mimo jiné například právo chovat bez povolení pronajímatele v bytě malé zvíře, bydlet v něm s dalšími osobami, které tvoří společnou (resp. rodinnou) domácnost. Nájemce má však také své povinnosti vůči pronajímateli. A u některých z nich – například zda je byt užíván v souladu s nájemní smlouvou, může pronajímatel vyžadovat kontrolu bytu. Do nájemního bytu majitel může vstupovat i v dalších případech. Má to však svá pravidla. Základní povinností pronajímatele je zajistit nájemníkovi nerušené bydlení, ale také udržovat byt, a také celý bytový dům či jinou nemovitost určenou k pronájmu, ve stavu způsobilém k užívání. To – a nejen to – mu poskytuje právo do bytu v případě nutné potřeby vstoupit.

Existuje několik případů

O jednom z nich – prohlídka bytu za účelem nového pronájmu tři měsíce před skončením stávající nájemní smlouvy – jsme již psali v jiném článku. Dalšími případy jsou: nenadálá událost vyžadující otevření bytu, vyžaduje-li to technický stav bytu či nemovitosti, a pokud to vyžadují tzv. protiprávní stavy.

Kdy může pronajímatel vstoupit do bytu bez předchozího ohlášení

Jsou to především nenadálé události, které mohou způsobit škodu na majetku či zdraví, a závažné zhoršení technického stavu nemovitosti, kdy může hrozit nebezpečí z prodlení. To může být například při požáru, úniku vody, prasknutí odpadního potrubí a podobně. Pronajímatel nemusí shánět nepřítomného nájemce, aby mu předem vstup do bytu oznámil a má právo tam vstoupit bez jeho přítomnosti. Cílem je totiž rychlá ochrana majetku, a to jak majetku pronajímatele, tak konec konců nájemce. Vždyť nejen požár, ale i prasklá stoupačka dokáže napáchat na zařízení bytu pěkné škody. Navíc, například v případě požáru mohou být ohroženy i životy osob či domácích zvířat jak v tomto bytě, tak v jiných částech domu. Povinností pronajímatele pak je co nejdříve po zákroku nájemce o vstupu do bytu informovat.

Co pronajímatel může, když je nájemce delší dobu nepřítomen

Pokud nájemce plánuje, že bude více než dva měsíce mimo své bydliště a v bytě žije sám, je povinen o tom uvědomit pronajímatele, a zároveň určit osobu, která pronajímateli v době jeho nepřítomnosti v případě nezbytné potřeby umožní vstup do bytu. Pokud tak neučiní, může pronajímatel v nezbytně nutných případech do bytu vstoupit. Stejné to je, když nájemce v podstatě "zmizí", resp. se odstěhuje, aniž by informoval pronajímatele či se dohodl na řádném ukončení nájemní smlouvy. Pokud se nájemce pronajímateli nepodaří kontaktovat, může do bytu vstoupit. 

Zdroj: https://www.realitycechy.cz/realitni-zpravodaj/2523-kdy-muze-pronajimatel-vstoupil-do-pronajateho-bytu